1. Home
 2. Starten met KerkBeamer
 3. Stappenplan templates, variabelen en layouts
 1. Home
 2. Templates en layouts
 3. Stappenplan templates, variabelen en layouts

Stappenplan templates, variabelen en layouts

Wil jij het maximale uit KerkBeamer halen? Start dan met het inrichten van templates, het aanmaken van variabelen en het vormgeven van je layout aan de hand van dit stappenplan.


4 eenvoudige stappen

Omdat templates, variabelen en layouts met elkaar samenwerken is het van belang dat je, zeker de eerste keer, de juiste volgorde gebruikt bij het inrichten van KerkBeamer. Dat doe je aan de hand van 4 eenvoudige stappen:

 1. Standaard dienst bepalen
 2. Variabelen aanmaken
 3. Template aanmaken en vullen
 4. Layout aanmaken /aanpassen

Het inrichten voor kerkTV laten we in dit stappenplan buiten beschouwing. Lees daar meer over via kerkTV in template en layouts.

1. Standaard dienst bepalen

Start met het bepalen van je standaard dienst. Dit kun je in bijvoorbeeld Word of Excel doen. Bepaal welke vaste onderdelen er in een dienst voorkomen en welke variabele gegevens er zijn. Dit kan zo’n dienst zijn:

 • Welkom (tekstvariabelen: naam voorganger, organist en ouderling van dienst)
 • Stil moment
 • Votum & Groet
 • Wet (Ja/Nee variabele)
 • Gebed
 • Kindmoment (Ja/Nee variabele)
 • Kindergroep (Ja/Nee variabele, tekstvariabele leeftijdsgroepen)
 • Gebed
 • Geloofsbelijdenis (Ja/Nee variabele)
 • Collecte (tekstvariabelen voor collectedoelen)
 • Zegen
 • Einddia

Als je voor jezelf een lijstje hebt kun je door naar de volgende stap.

2. Variabelen aanmaken

Maak nu de variabelen aan die je bij stap 1 bepaald hebt. Ga hiervoor via het dashboard naar Variabelen en klik rechts bovenin op Variabele toevoegen. Geef je variabele een naam en selecteer het type (tekst of Ja/Nee). Herhaal dit voor alle benodigde variabelen. Met het voorbeeld uit stap 1 zijn dit de volgende variabelen:

 • Naam voorganger (type: tekst)
 • Naam organist (type: tekst)
 • Naam ouderling van dienst (type: tekst)
 • Wet (type: Ja/Nee)
 • Is er een Kindmoment? (type: Ja/Nee)
 • Is er een Kindergroep? (type: Ja/Nee)
 • Leeftijden Kindergroep (type: tekst)
 • Geloofsbelijdenis (Ja/Nee variabele)
 • 1e collectedoel (type: tekst)
 • 2e collectedoel (type: tekst)

Door handige of vragende benamingen mee te geven maak je het degene die een presentatie voorbereidt gemakkelijk. Hij of zij hoeft alleen maar antwoord te geven op de vragen bij het aanmaken van een presentatie.

3. Template aanmaken en vullen

Maak nu een template aan. Ga via het dashboard naar Templates en kies rechts bovenin op Template aanmaken. Geef je template een naam (bijvoorbeeld Standaard template of Ochtenddienst) en stel de template eventueel in als standaard template. Zo staat de template standaard geselecteerd bij een nieuwe presentatie. Als je al een template hebt kun je die ook als basis gebruiken. Dit stappenplan gaat uit van het aanmaken van een lege template.

Pak de in stap 1 gemaakte lijst erbij en start met het aanmaken van de eerste dia. In het geval van het voorbeeld is dit de welkomstdia. Klik rechts bovenin op Onderdeel toevoegen. Kies voor Tekstdia en geef de dia een naam (deze komt terug in de onderdelenlijst en op liturgiedia’s), bijvoorbeeld Welkom. Kies of je de dia wilt laten terugkomen in liturgiedia’s voeg eventueel een css class toe als je de dia apart wilt opmaken in de layouts (alleen voor afwijkende opmaak).

Start nu met het inrichten van de dia. In de templates gaat dat puur om de inhoud van een dia; tekst en afbeeldingen. Geef de dia een titel mee, die komt bovenaan de dia te staan. Voeg nu de gewenste tekst, met de tekstvariabelen toe. Met bovenstaand voorbeeld zou dat dit kunnen zijn:

Welkom in deze dienst

De voorganger in deze dienst is {{naam-voorganger}}. {{naam-organist}} is de organist van vandaag en {{naam-ouderling-van-dienst}} is de ouderling van dienst.

Wij wensen u een gezegende dienst toe.

Je kunt natuurlijk ook voor een meer opgesomde variant gaan:

Welkom in deze dienst

Wij wensen u een gezegende dienst toe.

Voorganger: {{naam-voorganger}}
Organist: {{naam-organist}}
Ouderling van dienst: {{naam-ouderling-van-dienst}}

Ben je aangekomen bij een variabele dia (Ja/Nee)? Maak de dia dan eerst aan zoals hierboven beschreven en kies vervolgens voor Volgende stap. Klik op de + om een voorwaarde toe te voegen. Kies hier nu één van de aangemaakte Ja/Nee variabelen, bijvoorbeeld Wet. Geef nu aan of het dia getoond moet worden als de variabele op Ja of Nee staat. Eventueel kun je meerdere afhankelijkheden en voorwaarden instellen.

Toon dit onderdeel als Wet op Ja staat.

De templatedia Wet wordt alleen getoond als de variabele Wet bij het aanmaken van een nieuwe presentatie op Ja staat. Bij Nee wordt de dia niet opgenomen in de presentatie. Dit kun je overigens in de presentatie nog wijzigen, zelfs als deze al live staat.

Herhaal bovenstaande stappen voor alle dia’s. Je hebt daarbij de keuze uit tekstdia’s, zoals hierboven, of liturgiedia’s. In tekstdia’s kun je vrije tekst en afbeeldingen kwijt. Liturgiedia’s geven een opsomming van alle onderdelen van een presentatie/dienst.

4. Layout aanmaken/aanpassen

Dit wordt nog aangevuld…


Bijgewerkt op 18 februari 2021

Heeft dit artikel je verder geholpen?

Wellicht vind je dit ook interessant