Roadmap: wat kun je de komende tijd verwachten?

Wekelijks brengen we updates uit, waarmee we KerkBeamer elke week een stukje uitgebreider en beter maken. Dit kun je de komende tijd verwachten. Pin ons hier trouwens niet op vast, door allerlei omstandigheden kan het zijn dat een functionaliteit eerder of later wordt toegevoegd. We werken dat hier dan zo snel mogelijk bij. Heb je zelf een goed idee of wil je stemmen op ideeën en wensen? Bekijk dan onze feature-pagina.

November 2019
» Mogelijkheid weergave notenbalken
» Zoekfunctie liederen en bijbelvertalingen
» MP4/YouTube
» Terug naar vorig onderdeel in de wachtrij

Content
✓ Opwekking Kids (teksten)
» Sela (teksten)
» GK 2017 (teksten)
» HemelHoog (teksten)
» Op Toonhoogte 2015 (teksten)
» Weerklank (teksten)
» Liedboek 2013 (notenbalken)
» GK 2006 (notenbalken)


December 2019
» Green screen (mogelijkheid tekst over video via extra uitgang)
» Nette software-installatie
» Dia’s dupliceren in de onderdelenlijst
» Bijbelvertalingen aan- en uitvinken
» Meerdere kolommen in liturgiedia’s en en teksten
» Wachtwoord wijzigen door gebruiker
» Afstandsbediening (Android + iOS app)

Content
» Enige Gezangen (teksten)
» Zingende Gezegend (teksten)
» Op Toonhoogte (notenbalken)
» Opwekking (notenbalken)


Januari 2020
» Groepen van dia’s aanmaken + mogelijkheid automatische loop
» Voorvoegsels liedbundels aanpassen (bijv. Psalm i.p.v. PS)

Content
» HemelHoog (notenbalken)
» Weerklank (notenbalken)


Ideeën en wensen (bekijk ook kerkbeamer.nl/features)
» Wizards om eenvoudiger layouts en templates aan te maken
» Dia’s groeperen en voorzien van een loop
» Template onderdelen toevoegen vanuit bibliotheek
» Muzikaal intermezzo aangeven in een lied
» Stagemonitor
» App voor het bewerken van een presentatie
» Export presentaties naar offline .kerkbeamer bestand
» Koppeling met kerkwebsites voor automatisch invoegen agendapunten, verjaardagen etc.
» Content: Formulieren- en belijdenisgeschriften toevoegen
» Content: liedbundels Leger des Heils